Juletræsproduktion.

Juletræsproduktion er en langsigtet investering, der går 7 år før man kan begynde at fælde de første træer. Derefter tager man mange i år 8 og år 9. Herefter afdriver man de sidste i år 10. Til sidst knuses alle skrottræer og derpå rodfræses jorden, inden der plantes på ny.Den første juletræskultur blev plantet helt tilbage i 1981. Den første markkultur blev plantet i 1989, hvor der er foregået en mere intensiv produktion med både gødskning, stabklipning, formklipning og topskudsregulering. I alle årene er hele produktionen blevet eksporteret til udlandet gennem den lokale skovdyrkerforening. Fra 2008 er de fleste solgt til vores lokale plantecenter – "Tantes Have" plus lidt gårdsalg.

 

Flotte Normanns juletræer sælges på Snoromgård,
dagligt mellem kl 9-17.
Vælg eller fæld selv dit juletræ.
Vi modtager MobilePay

 

I 34 år i træk, har denne familie været ude at fælde deres eget juletræ – her er de på besøg på Soromgård den 12. december 2015.

Juletræskultur i år 8 efter plantning, hvor der tages den første store hugst, som der kan ses her. Er der mange træer mærket op.

 

Gårdsalg af juletræer i december 2010.
 

 

Mange får deres juletræer nettet, for nemmere hjemtransport.

Læsning og levering af juletræer til "Tantes Have."
Træerne bliver læsset løse op i nogle gamle halmvogne.

 

Flot vinterbillede fra december 2010

 

Her er vi igang med at plante en ny juletræskultur
i august 2014.

 

Plantningen foregår med GPS hvor planterne står indenfor 2 cm`s nøjagtighed, derved kan der plantes ca. 10% flere planter på samme areal.