"Snoromgårds" ejere og historie så langt tilbage,
som der på nuværende kendes til.

Billedet er ca. fra år 1900 og det er med stor sandsynlighed Rasmus Hansen og hans hustru Karen Thomsen Holt og en tjenestekarl som ses på billedet.

1841: Gården købes af Hans Rasmussen.

1876: Overtager hans søn Rasmus Hansen gården. Rasmus Hansen dør d. 26.12.1906. Hans kone driver gården videre i et par år.

1909: Gården bliver solgt til Peter Frederik Bertelsen. I de kommende 4 – 5 år er der flere skiftende ejere.

1911: Køber Laurs Petersen gården, men sælger den hurtigt igen.

1912: Chr. P. Holm køber gården og sælger den allerede året efter.

1913: Gården bliver solgt til Christen Christensen Kirkeby som ejer og bor på nabo gården "Torpgård". Christen Christensen Kirkeby ejer kun gården i 3 år.

1916: Bliver den købt af Anders Theodor Jensen. Han ejer nu gården de næste 44 år. I 1917 begynder han at bygge en ny gård op ca. 150 meter øst for den gamle gård. Først er det kostalden med hestestald. Året efter er det en ny lade og i 1919 en ny svinestald med udhus og bilgarage. 1923 påbegyndes byggeriet af et nyt stuehus, som står færdig i 1924. Det forlyder, at det var planlagt, at der skulle have været bygget en vognport langs med Gl. Ribevej, så gården var blevet lukket. Den kom dog aldrig – måske på grund af krisen, der kom i 30erne. Senere er der bygget et maskinhus/maskinskur på siden af laden. Anders Theoder Jensen driver gården med ca. 17 malkekøer, lidt svinehold og markbrug på 31 ha. I 1960 flytter Anders Theoder Jensen og hans hustru Karen ind i et hus i Bredstrup, og går på pension.

1960: "Snoromgård" bliver solgt til Rasmus Peter Jensen. Selvom det er samme efternavn, er de dog ikke i familie med hinanden. Staldene bliver nu lavet om og udvidet, så der er plads til 38 malkekøer. Der bliver også lagt nyt tag på alle driftsbygningerne. I øvrigt får hele gården inklusiv stuehuset en gennemgribende renovering. I 1964 bliver den gamle svinestald revet ned, og der bliver bygget en ny med plads til 200 slagtesvin. Senere i 1975 bygges der et maskinhus. I 1974 bliver malkekøerne solgt. I nogle få år bliver der produceret fedekreaturer. Senere er det kun slagtesvin. I 1983 bliver jorden forpagtet ud til sønnen Børge Friis Jensen, som ejer og bor på "Engeskovgård" i Tiufkær. Denne gård køber Børge Friis Jensen i 1979 af hans onkel og moster. I oktober 1994 dør Rasmus Peter Jensen og hans hustru Sørine flytter året efter ind i en ældre bolig i Erritsø.

1995: 1. juli overtager Børge Friis Jensen "Snoromgård" og flytter der til sammen med hans hustru Else Vibeke.

1996: Bliver der bygget et nyt staldanlæg til 140 årssøer med salg af smågrise.

1998: Bliver der tilkøbt 5,7 ha. fra nabo ejendommen "Thusensminde."

1999: Blæser orkanen laden om, der er bygget i 1918. Laden bliver ikke genopført, derimod bliver der bygget en ny drægtighedsstald og halmlade i 2000 og 2001. Besætningen bliver udvidet til 175 søer. Hvor den gamle lade lå, bliver der nu lavet en ny indkørsel til gården.

2000: Opføres ny drægtighedsstald.

2001: Opføres ny halmlade.

2009: Bygges der en ny lade med bilgarage m.m. langs med Gl. Ribevej.

2012: I sidste halvdel af 2012 bliver sobesætningen solgt og smågriseproduktionen nedlagt.

2013: Bliver der tilkøbt 8,4 ha skov af Fredericia kommune ude i Firemandsskoven i Kongens Kvarter.
Der bliver tilkøbt et lille stykke jord på 1,9 ha fra en nabo ejendom. Samme år om sommeren bliver der lagt nyt tag på stuehuset.

2014: I sommeren 2014 bliver den gamle drægtighedsstald lavet om til et plantningsanlæg med forsænkede kanaler.

2015: I dette år bliver flere af staldene ryddet for inventar og gyllekanaler fyldt op med henblik på at leje dem ud til mindre erhvervsdrivende eller oplagring.